2012/22: Lake Mulwala, Yarrawonga. Pesticides: Atrazine, MCPA, Simazine

Lake Mulwala, Yarrawonga Drinking Water Supply

15/11/12: Lake Mulwala, Yarrawonga WTP Atrazine 0.01ug/L

13/6/13: Lake Mulwala, Yarrawonga WTP Atrazine 0.03ug/L

13/6/13: Lake Mulwala, Yarrawonga WTP MCPA 0.04ug/L

13/6/13: Lake Mulwala, Yarrawonga WTP Simazine 0.04ug/L

25/7/13: Lake Mulwala, Yarrawonga WTP Atrazine 0.01ug/L

30/7/15: Lake Mulwala, Yarrawonga WTP Atrazine 0.04ug/L

30/7/15: Lake Mulwala, Yarrawonga WTP Simazine 0.03ug/L

28/7/16: Lake Mulwala, Yarrawonga WTP Atrazine 0.05ug/L

28/7/16: Lake Mulwala, Yarrawonga WTP Simazine 0.04ug/L

2019/20: Yarrawonga Phenoxy herbicides 0.04ug/L

2020/21: Yarrawonga Phenoxy herbicides 0.06ug/L, Triazine and Triazineone herbicides 0.15ug/L

2021/22: Yarrawonga Phenoxy herbicides 0.06ug/L, Triazine and Triazineone herbicides 0.07ug/L

bicides 0.07ug/L

Lake Mulwala, Yarrawonga Drinking Water Supply

15/11/12: Lake Mulwala, Yarrawonga WTP Atrazine 0.01ug/L

13/6/13: Lake Mulwala, Yarrawonga WTP Atrazine 0.03ug/L

13/6/13: Lake Mulwala, Yarrawonga WTP MCPA 0.04ug/L

13/6/13: Lake Mulwala, Yarrawonga WTP Simazine 0.04ug/L

25/7/13: Lake Mulwala, Yarrawonga WTP Atrazine 0.01ug/L

30/7/15: Lake Mulwala, Yarrawonga WTP Atrazine 0.04ug/L

30/7/15: Lake Mulwala, Yarrawonga WTP Simazine 0.03ug/L

28/7/16: Lake Mulwala, Yarrawonga WTP Atrazine 0.05ug/L

28/7/16: Lake Mulwala, Yarrawonga WTP Simazine 0.04ug/L

2019/20: Yarrawonga Phenoxy herbicides 0.04ug/L

2020/21: Yarrawonga Phenoxy herbicides 0.06ug/L, Triazine and Triazineone herbicides 0.15ug/L

2021/22: Yarrawonga Phenoxy herbicides 0.06ug/L, Triazine and Triazineone herbicides 0.07ug/L